Leder: Stine Haldorsen Mail tlf 974 17 933
Nestleder: Silje Winnem Mail tlf 957 20 165
Styremedlem: Yvonne Pasing
Styremedlem: Sara Jensen Mail tlf 920 87 766
Styremedlem: Kirsti Thomassen Mail tlf 930 32 232
Varamedlem: Arild Johnsen Mail tlf 922 29 499

Mail til klubben kan sendes HIT